Registratie, analyse, preventie en verbetering

Het VMS Re-Act is het VIM startportaal, waarin alle soorten ongewenste gebeurtenissen en incidenten snel en eenvoudig kunnen worden geregistreerd.

Demo aanvragen

Download teamviewer

Met teamviewer kunnen we met u
meekijken. Op afstand helpen wij
u daarmee eenvoudig verder.

Downloaden

Demo aanvragen?

Een kijkje door de software kan en is gratis. Ontvang toegang tot de online demo.

Demo aanvragen

re-act

Registratie,
analyse, preventie
en verbetering

Demo aanvragen

Registratie, analyse, preventie en verbetering

Het VMS Re-Act is het VIM startportaal, waarin alle soorten ongewenste gebeurtenissen en incidenten snel en eenvoudig kunnen worden geregistreerd. Op basis daarvan kunnen uitgebreide analyses op elk gewenst organisatieniveau worden gegenereerd. Aan de hand van de uitkomsten kunnen categorieën worden bepaald van soortgelijke incidenten om preventie te ontwikkelen waarbij de doelstellingen volgens het SMART model worden vastgelegd. Na een periode van toetsing kan het resultaat worden vergeleken met de beginsituatie. Indien een preventieve maatregel effectief is gebleken kan deze worden vastgelegd en toegevoegd in de protocollen.

Innovatie in Veiligheids Management

Het Veiligheids Management is voor instellingen en organisaties in toenemende mate een belangrijk onderdeel in hun beleid. Het terugdringen van risico's wordt door overheid/IGZ en de brancheorganisaties steeds nadrukkelijker onder de aandacht gebracht.

Het VMS Re-Act bevat, naast een aantal wetenschappelijke en gevalideerde methodieken zoals de SOAS-R©, BVC© en Vroegsignalering©, uiteenlopende modules voor specifieke toepassingen. Vrijheidsbeperkende maatregelen worden met M&M/Argus vastgelegd inclusief de daaraan gekoppelde IGZ formulieren (Art. 38 en 39). De risicoanalyses kunnen met SAFER worden geïnventariseerd op basis van de risicomatrix (oplevering eind 2013).

De gevalideerde wetenschappelijke methodieken

Wie werkt in de psychiatrie, gehandicaptenzorg, gevangeniswezen, MOK onderwijs of in de publieke sector, krijgt te maken met agressie tijdens het werk. De gevalideerde instrumenten SOAS-R©, BVC en ERM, allen in Re-Act opgenomen, zijn de beste middelen om agressie incidenten te voorkomen of het aantal incidenten te verminderen.

SOAS-R© Methodiek als standaard voor agressie registratie 

De SOAS-R©, Staff Observation Aggression Scale - Revised, is een wetenschappelijke en gevalideerde methodiek, ontwikkeld door prof. T. Palmstierna en Wisted in 1980, en is aangevuld door prof. dr. H. Nijman in 1995. Jarenlang onderzoek heeft uiteindelijk geresulteerd in deze gebruiksvriendelijke en complete schaal om agressie incidenten snel en compleet te registreren en aansluitend te analyseren. Meer informatie over de verschillende onderzoeken is als PDF verkrijgbaar.

BVC© help u bij het voorkomen van ongewenst gedrag

De Brøset Violence Checklist (BVC) is een checklist met 6 items die helpt bij het voorspellen van gewelddadig gedrag op korte termijn. (binnen 24 uur). De BVC kan worden gebruikt door alle zorgverleners die met patiënten / cliënten werken. Juist gebruik van de BVC kan helpen in het voorkomen van ongewenst gedrag.

De BVC is gebaseerd op het idee dat geweldincidenten slechts zelden optreden zonder herkenbare waarschuwingssignalen. Het is een van de weinige gevalideerde instrumenten die ontwikkeld zijn voor intramurale setting. De BVC is een instrument dat helpt in continue risico beheersingsproces gedurende het gehele behandeltraject van de intramurale patiënt / cliënt.

Ga voor meer informatie naar www.riskassessment.no

ERM© Early Recognition Method, Vroesignalering in forensische psychiatrie

Ernstige gedragsproblematiek, die leidt tot incidenten tijdens de behandeling, verstoort het behandeltraject. Dit is ongunstig voor het leef- en behandelklimaat en zet de interactie tussen patiënt en behandelaars onder druk. Het voorkómen en verminderen ervan is dus belangrijk. Dit kan door vroegtijdig signalen te herkennen die agressie ‘aankondigen’. Elke individuele patiënt bepaalt met zijn sociotherapeut-mentor de signalen die het ontstaan van gedragsproblematiek aankondigen. Dit doen ze met behulp van het protocol ‘Methode Vroegsignalering’. De signalen worden vervolgens beschreven in het bijbehorende signaleringsplan. Met dit plan kan het gedrag gemonitord worden op het optreden van vroege waarschuwingssignalen.  

"Gebruik maken van gevalideerde instrumenten om agressie te managen is een absolute meerwaarde."
B. Meyer Manager Zorginstelling

re-act bevat ondermeer onderstaande instrumenten

  • bvc
  • soas-r
  • erm
  • argus
  • mic
  • mip

Gratis demo aanvragen

Vul alle velden in.
Vul een geldig e-mailadres in.
Er is een onbekende fout opgetreden, probeer het nogmaals.
Bedankt voor uw bericht.
Demo aanvragen